Banki IT projektmenedzser képzés 2019

2019-03-25

A tanfolyam célja:

 • hogy alapvető projekt-irányítási ismereteket adjon banki IT projektek megvalósításához;
 • a hallgatók használható gyakorlati tudást szerezzenek a projekt terjedelmének meghatározásához, a projekt működőképes megtervezéséhez, minőségi, határidő- és költségterv szerinti lebonyolításának menedzseléséhez.

A képzés végigköveti egy hagyományos projekt életciklusát, a projekt irányításának szervezeti kereteit, eszközeit, a projekt kockázatainak kezelését és a projekt bevezetéséhez szükséges változáskezelési és kommunikációs feladatokat. A képzés a projekt menedzsment-elméleti megalapozásán túl esettanulmányokon keresztül, tapasztalt gyakorló szakemberek bevonásával ad a hallgatók kezébe a mindennapi munka során alkalmazható gyakorlati ismereteket. 

Kinek ajánlják?
 A képzést olyan szakembereknek ajánlják, akik 

 • projektirodán, informatikai vagy bankszakmai (back-office, üzleti területek, termékfejlesztés, kockázatkezelés) területen dolgozóknak  
 • IT rendszer-bevezetési projektfeladatok megoldásában szeretnének versenyképes tudást és gyakorlatot szerezni, 
 • ilyen területen szeretnének dolgozni a jövőben. 
 • Ajánlják továbbá azon hitelintézeti munkatársaknak is, akik munkájuk során IT projektekkel kerülnek kapcsolatba, és a projektek sikeressége érdekében tudásukat alapvető projektirányítási ismeretekkel kívánják megerősíteni.

Tematika:

1.  NAP – 2019. 05. 09.

 • Bankszakmai alapképzés
  Az első nap délelőttje során a bankszakmai alapképzés modul a banki működés jellemzőivel, termékeivel, szabályozásával, a főbb folyamatokkal és a banki szervezet felépítésével ismerteti meg a hallgatókat. Akik már rendelkeznek legalább kétéves bankszakmai tapasztalattal, azoknak a modul opcionális, azonban a tananyag a vizsgakövetelmény része.
 • Banki IT architektúrák és IT biztonság
  Áttekintésre kerülnek a jellemző banki IT architektúrák, az IT architektúra szerepe az IT stratégiában, kapcsolódása az üzleti célokhoz és a tervezés alapelvei. Továbbá az előadók példákon keresztül bemutatják a tipikus banki IT architektúrák felépítését. Részletes betekintést nyújtanak az IT biztonság témakörébe: tisztázzák a definíciókat és az összefüggéseket (pl. IT biztonság vs. információbiztonság, fenyegetés, sérülékenység, biztonsági rés, biztonsági incidens, kockázat, kontroll, maradványkockázat, stb.), a kockázatelemzés alapjait és a biztonságtervezési alapelveket. Bemutatják az üzletfolytonosság és katasztrófa utáni helyreállítás eszközeit (BCP/DRP).

2.  NAP – 2019. 05. 16.

 • A projektmenedzsment alapjai
  A nap során a banki IT projektek szervezéséhez és lebonyolításához szükséges általános ismeretek kerülnek sorra. A hallgatók megismerkedhetnek a projekt definíciójával, az IT projektek sajátosságaival, a projekt menedzsment módszerekkel, a software fejlesztések sajátosságaival a banki környezetben, az IT projektek életciklusával, a minőségi követelményekkel. A modul áttekinti a tesztelések szerepét, a projektek minőségbiztosítását, a szállítók kezelését, a projekt szereplőinek meghatározását, hatáskörüket, főbb feladataikat (projektszponzor, projektmenedzser, projektkoordinátor, tesztkoordinátor).

3.  NAP – 2019. 05. 23.

 • A Microsoft Projekt-tervező szoftver használata
  Gyakorlatban ismerik meg a hallgatók, hogy mire és milyen módon használható az MS Project szoftver, megismerik a projekt- és feladattervezés lépéseit, a tervezés szükséges mélységét, a feladatok közötti és projekten kívüli függőségek kezelését, a mérföldkövek használatát, a Gantt chart beállításokat. Betekintést nyernek az erőforrás- és költségtervezésbe, megtanulják a projektnaptár beállítását, a projektsablonok alkalmazását, a riportkészítési, nyomtatási funkciók használatát.
 • A projekt sikeréhez szükséges kulcsfunkciók és képességek 
  A projekt sikeréhez szükséges kulcsfunkciók feladatainak áttekintése (különösen a projektszponzorok, business analyst, tesztmenedzser szerepe), és a banki IT projektek vezetéséhez szükséges képességek, készségek és technikák megismerése. A hallgatók betekintést nyernek a támogató projektkörnyezet kialakításának módszereibe és esettanulmányokon, helyzetgyakorlatokon keresztül ismerhetik meg a jellemző sikerkritériumokat, buktatókat, csapdahelyzetek.


4.  NAP – 2019. 05. 30.

 • Banki esettanulmányok, gyakorlati feladatok – banki környezetben
  Az eddig tanult projektmenedzsment módszereket banki esettanulmányokon keresztül, gyakorlati feladatok segítségével dolgozzák fel a hallgatók (pl. banki érdekelt felek azonosítása, PAD készítése, projektterv készítése, kockázatértékelés és kockázatkezelési stratégia kialakítása, kommunikációs terv készítése, státusz riport készítése). 
 • Projekt portfolió menedzsment
  Az intézményben futó különböző projektek összehangolására, priorizálására, erőforrás tervezésére, rendszeres visszamérésére, riportálására készíti fel a hallgatókat.

Oktatók:

Cserna József

A Magyar Projektmenedzsment Szövetség elnöke. 1985-ben az ELTE programtervező matematikus szakán végzett. Az azóta eltelt időben több hazai és külföldi cégnél töltött be vezető pozíciót. (Paksi Atomerőmű, Bechtel, Budapesti Értéktőzsde, Synergon, Eurobroadband, Expertive) Több, mint 25 éve foglalkozik projektmenedzsmenttel. Sok éven keresztül vezetett hazai és nemzetközi csapatokat, szervezeteket, amelyek projektorientált működést valósítottak meg. Több évet töltött az USA-ban és dolgozott több nyugat-európai országban komplex nagy beruházási és IT projekteken.

Kálmán István

Mérnök-közgazdász, az Expertive Kft. vezető tanácsadója, okleveles szenior projektmenedzser (IPMA B). Korábban évekig egy rendszerintegrátor társaság komplex IT projektjeit vezette. Több, mint tíz éve az operatív projektvezetésen felül a vállalati projektmenedzsment kultúrafejlesztés minden területén végzett tanácsadói feladatokat: közepes és nagyvállalati környezetben, a telco szektortól a közigazgatáson és a pénzügyi szektoron keresztül az energetikáig, az IT támogató eszközök bevezetési projektjeinek trénere.

Török Péter

Mérnök informatikus MSc, MBA, IPMA-B.  2012-ben végezte el a Bankdiploma programot. Húsz éve dolgozik informatikai és menedzsment tanácsadóként, ebből több mint tíz évet komplex informatikai projektek tervezésével és végrehajtásával volt megbízva. Jelentős tapasztalatokat szerzett az üzleti igény portfolió-, IT projekt portfolió menedzsment, valamint az IT governance terén. 2010 óta - tanácsadói csapatával - a legjelentősebb magyar telco, ICT vállalatok, bankok és biztosítók informatikai stratégiáját dolgozta ki és működik együtt ezeknek a terveknek a sikeres végrehajtásában. Jelentős időt és energiát szentel a tanulásnak és a tanításnak.  Vendég előadó több egyetemen különböző menedzsment témákban.

Tomkó Emőke Lívia

Közgazdász, 10 éves tapasztalattal rendelkezik informatikai projektek üzleti elemzői feladatainak elvégzésében, illetve projektek vezetésében. Közreműködött államigazgatási szervezetek és pénzügyi szolgáltatók által kivitelezett átfogó, alaptevékenységeket támogató fejlesztések koncepciójának kidolgozásában, megvalósításában, bevezetésében; egyéb, támogató folyamatokat kiszolgáló rendszerek (pl. adatszolgáltatás) továbbfejlesztésében. Az informatikai projektek bevezetési szakaszában aktívan részt vállalt a szervezeti és folyamatszabályozási változások menedzselésében.

Marsi Erika

2007 óta a Bankárképző alelnöke, elsősorban a CRD-vel és a hazai banki szabályozással kapcsolatos feladatok tartoznak hozzá. Irányítja a Bankárképző átvilágítási és jogszabály megfeleléssel kapcsolatos témakörű projektjeit. A bankrendszeri elemzések szakmai irányítója és a Bankszámla-index kidolgozója. A Bankárképző BADI programjának és bankszakmai képzéseinek oktatója.

Bíró Gabriella

Programtervező matematikusként végzett 2004-ben az Eötvös Loránd Tudmányegyetem Informatikai Karán. Informatikai biztonsági felelősként dolgozott a Tata Consultancy Services budapesti fejlesztőközpontjában, informatikai biztonsági tanácsadóként pedig a KPMG és a PwC színeiben szerzett tapasztalatot, majd a Banco Popolare Hungary informatikai biztonsági vezetője, később az UniCredit Bank Hungary IT biztonsági és bankbiztonsági vezetője volt. 2018 januárjától a Magyar Nemzeti Bank Informatikai Felügyeleti Főosztályát vezeti. CFE, CISA, CISSP és CEH minősítésekkel rendelkezik, az (ISC)2 Hungary Chapter elnökségi tagja és a WITSEC (Women in IT Security) alapító elnökségi tagja.

Jelentkezési határidó: 2019. május 6., 23:55

Tanfolyam ára: 310 000,- Ft + Áfa
Vizsgadíj: 20 000 Ft + Áfa
Pótvizsgadíj: 20 000 Ft + Áfa

PMSZ tagoknak 10% kedvezmény vehető igénybe.

Kapcsolat:

Lájer Enikő: elajer@bankarkepzo.hu  +36 -1-224-0715

A képzésre itt jelentkezhet!

Banki IT projektmenedzser képzés 2019
Nem tagunk még?
Regisztráció
x