Ön egy archívumban található cikket olvas.
x

Projektmenedzsment felkészültségi verseny - kiírás (2017/2018 évad)

2017-10-03

A Magyar Projektmenedzsment Szövetség (PMSz) a projektmenedzsment szakma népszerűsítése érdekében ez évben is meghirdeti felkészültségi versenyét.


 

A verseny résztvevői és nyertesei

A versenyben a felsőoktatásban tanulók, illetve legfeljebb három év releváns tapasztalattal rendelkező projektmenedzserek indulását várjuk. A versenybe bárki - nem PMSz tag is - bekapcsolódhat, feltéve, hogy

a) nem tagja a 2017/2018 évad felkészültségi versenye Szervezőbizottságának, illetve
b) nem kiírója és nem értékelője a 2017/2018 évad egyetlen feladatának sem.

A versenyzők a PMverseny@pmsz.hu elektronikus levélcímre küldött levéllel jelentkezhetnek a versenybe, melyben jeligéjüket, nevüket, projektmenedzsment tapasztalatuk emberhónapokban (projektmenedzser vagy ezzel egyenértékű munkakörben eltöltött idő) kifejezett nagyságát és munkáltatójuk megnevezését kérjük.

a) A versenyzők jelentkezésükről elektronikus úton visszaigazolást kapnak.
b) A versenyzőket az elektronikus levélcímükkel azonosítjuk. A versenyben egy versenyzőnek mindig ugyanazt az elektronikus levélcímet kell használnia, mint amivel a versenybe jelentkezett.
c) A versenyzőknek nem kell minden fordulóban megoldást beadniuk.
d) A versenyhez folyamatosan lehet csatlakozni.
e) Amennyiben a 2017. november elsejéig kevesebb, mint tíz jelentkező lenne, úgy a PMSz Elnöksége fenntartja a jogot arra, hogy a 2017/2018 évad projektmenedzsment felkészültségi versenyét ne írja ki.

A feladatok megoldására adott pontszámokat a PMSz honlapján havonta, a versenyző jeligéjével együtt tesszük közzé. A versenyzők a beadott megoldások értékelésével kapcsolatban kérdéseket, észrevételeket a PMverseny@pmsz.hu elektronikus levélcímen küldhetnek.

A versenyt két kategóriában írjuk ki.

a) A tanuló kategóriában a felsőoktatási intézmények olyan hallgatói vehetnek részt, akiknek még nincs projektmenedzsment munkatapasztalata.
b) A gyakorló kategóriában szerepel az összes többi (nem tanuló) versenyző.

A két kategória versenyzőinek ugyanazokat a feladatokat kell megoldaniuk

A verseny győztesei kategóriánként a legmagasabb összpontszámot elérő versenyzők. A győztesek

a) a PMSz Elnöksége által adományozott tárgyjutalmat, valamint egy-egy év ingyenes PMSz tagságot kapnak, mely magába foglal két Körkapcsoláson történő részvételt; továbbá
b) a PMSz szervezeti tagjai által adományozott jutalomban részesülnek.
c) Pontszám
egyenlőség esetén a jutalom megosztható.


 

A verseny feladatai

Az első feladatot 2017. október 16-án tesszük közzé a PMSz honlapján. A verseny indítása esetén 2018 márciusáig a honlapon havonta jelenik meg egy-egy mini esettanulmány, és az esethez kapcsolódó kérdések (feladatok).

A versenyben résztvevők a kérdésekre adott válaszaikat elektronikus formában (MS Word, Portable Document Format, MS Excel vagy MS Project) és elektronikus úton küldhetik be a PMverseny@pmsz.hu levélcímre. 

A verseny minden egyes fordulójában egy versenyző legfeljebb 10 pontot szerezhet. Az első öt forduló írásbeli, az utolsó pedig szóbeli és nyilvános lesz. Az utolsó fordulóban azok a versenyzők vehetnek részt, akiknek az első öt fordulóban megszerzett pontjai közül a négy legmagasabb pontszám összege a lehető legtöbb (azaz az első öt fordulóban elért legkisebb elért pontszám nem számít bele az összpontszámba). A szóbeli forduló időpontját, helyszínét és lebonyolításának szabályait a PMSz honlapján 2018. február 15-ig hozzuk nyilvánosságra.

Az írásbeli megoldások beadása szigorúan határidőhöz kötött, a határidő része a feladatkitűzésnek.
a) Határidő után beküldött feladatok nem kerülnek értékelésre.
b) Egy feladat megoldásának határidő előtti beadása nem jár többletponttal.

Egy kérdésre adott válasz kérdésenként legfeljebb egy A4-es oldal terjedelmű lehet (legalább 11 pontos betűkkel, szimpla sorközzel). Az ennél hosszabb megoldás esetén a Verseny Szervezőbizottsága fenntartja magának a jogot, hogy a megoldást tartalmi vizsgálat nélkül nulla pontra értékelje.

A feladat kitűzője által javasolt mintamegoldást a beadási határidő lejárta után közzétesszük a PMSz honlapján. A PMSz fenntartja a jogot, hogy egy versenyző által benyújtott megoldást – a feladatmegoldó anonimitásának megőrzésével – nyilvánosságra hozzon.


 

A verseny szervezői, a feladatok kitűzői és a megoldások értékelői

A 2017/2018 versenyévad Szervezőbizottságának tagjai (névsorban)
a) Blaskovics Bálint PhD (Budapesti Corvinus Egyetem, Stratégia és Projektvezetés Tanszék)
b) Czimbalmos Zsolt (PMP)
c) Iványi Antal (IPMA B, szenior projektmenedzser, Ericsson Magyarország Kft.)
d) Klimkó Gábor PhD (PMP, PMSz elnökhelyettes)

A feladatokért és a közzétett megoldásukért a Szervezőbizottság felel.

A feladatok kitűzésére a Szervezőbizottság a projektmenedzsment területén járatos, tapasztalt és az elméletben felkészült kollégákat is felkérhet.

A feladatokra beadott megoldások értékelését a Szervezőbizottság szervezi.
a) A Szervezőbizottság tagjai értékelhetik a megoldásokat.
b) A Szervezőbizottság szükség esetén további értékelőket is bevonhat a feladatok értékelésébe.
c) Az értékelést végző kollégák nevét a PMSz honlapján közzé kell tenni, legkésőbb a mintamegoldás publikálásakor.


A verseny részletes kiírása innen tölthető le.

A versenyről további információ Klimkó Gábor PMSZ elnökhelyettestől, oktatási és minőségügyi felelőstől (klimko.gabor@pmsz.hu) kérhető.

 

Kapcsolódó anyagok
Töltse le kapcsolódó anyagainkat


PM Felkészültségi verseny kiírás 2017/2018
Kiterjesztés: pdf
Letöltés
Projektmenedzsment felkészültségi verseny - kiírás (2017/2018 évad)
Projektmenedzsment felkészültségi verseny - kiírás (2017/2018 évad)Projektmenedzsment felkészültségi verseny - kiírás (2017/2018 évad)Projektmenedzsment felkészültségi verseny - kiírás (2017/2018 évad)
Nem tagunk még?
Regisztráció
x