Ön egy archívumban található cikket olvas.
x

Projektoktatás konferencia

2018-05-29

Projektoktatás konferencia

Az Óbudai Egyetemen 2018. május 29-én immár második alkalommal került megrendezésre a "Hazai és külföldi modellek a projektoktatásban" című tudományos konferencia.

A plenáris előadások témája túlnyomórészt a felsőoktatás volt. Dr. habil Koltai László dékán megnyitójában elmondta, hogy gyorsan változó világunkban a felsőoktatásnak is megfelelően változnia kell, hogy megfeleljen a 21. századi követelményeknek. Prof. Dr. Réger Mihály rektor kiemelte, hogy az egyetemeken 2019-től kötelező lesz a diákoknak projekteket megvalósítani, és előnybe kerülnek azok, akik már találkoztak projektekkel.

A képen balról jobbra: Dr. Horváth Zita helyettes államtitkár, Prof. Dr. Réger Mihály rektor, Dr. habil Koltai László dékán  (Fotó: Durbák György)

Dr. Horváth Zita felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár arra a stratégiai dokumentumra utalt, amely 2030-ig meghatározza a teljesítményelvű felsőoktatás fejlesztésének irányvonalát. Kiemelte, hogy figyelembe kell venni a versenyképesség követelményét és a munkaerő piaci igényeket. Megváltozott a hallgatói állomány és csökken a létszáma is. Nagy a lemorzsolódás, és nem biztos, hogy mindig a diákban van a hiba. Mindenki tehetséges valamiben, ezt kell megtalálni. A digitális világ változásait nem hagyhatjuk figyelmen kívül, a korábbi módszerek nem mindig megfelelőek. Nem magolás, hanem együttműködés, kreativitás, a tanulási képesség elsajátítása szükséges. (Például digitális telefon használatakor az információ-szelektálás képessége.) Mindezt jól támogathatja a projektpedagógia. Kormányzati feladat a feltételek megteremtése, az egyetemek feladata pedig a nemzetközi legjobb gyakorlatok behozatala, alkalmazása.

Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán előadásában elmondta, hogy az Óbudai Egyetemen 2017-től új tanterv van érvényben, és ebben rögzítették, hogy minden diák találkozzon projektetekkel. Az oktatók felkészítése 2016. szeptemberben indult. 2017. januárban volt az első pilot jellegű projektalapú oktatás projekt, amit később több hasonló projekt követett. Mindeközben igyekeznek fejleszteni a vállalati kapcsolatokat is, és önkénteseket is bevonnak. A cégek szívesen hirdetnek projektet, nyitottak az együttműködésre. Egy új modell szerint 2-3 éves nagy projektet valósítanak majd meg a diákok, és a kiegészítő tantárgyakat ennek megfelelően vehetik majd fel.

A plenáris program további előadói többnyire külföldi magyarnyelvű egyetemeket képviseltek, olyan témákban, mint a digitális kompetenciák fejlesztése és a digitális technológia hasznosítása a projektoktatásban, a projekt szerepe a nyelvoktatásban, valamint a projektpedagógia és gyakorlata.

 

Dr. Pálvölgyi Lajos a Project Management Institute Magyar Tagozat képviseletében a projektalapú tanulás módszereiről, tapasztalatairól és hazai alkalmazásának lehetőségeiről beszélt a PMI Educational Foundation tevékenysége kapcsán. Kiemelte, hogy a projektmódszer sikeres alkalmazása az oktatásban nem csupán pedagógiai felkészültséget igényel, hanem bizonyos fokú projektmenedzsment felkészültséget is. A két megközelítés integrációjára van szükség. Ebben a felfogásban a projekt nem csupán módszertani elem a tanulás-tanítás folyamatában, hanem a projektmenedzsment alapjainak elsajátítása maga is oktatási céllá válik. A tágabb értelemben vett projektmenedzsment kompetenciára ugyanis egyre nagyobb szükség van és lesz a munkahelyen és a magánéletben is.

Dr. Pálvölgyi Lajos Fotó: Durbák György

A konferencia délután öt párhuzamos szekcióban igen változatos témákkal folytatódott, gyakorlatilag minden korosztályt és iskolatípust érintve: projektek a műszaki felsőoktatásban, módszertani paradigmaváltás, projektmenedzsment és projektoktatás, problémaalapú tanulás, környezet- és egészségprojektek, erdő- és környezetpedagógia, természettudományi tárgyak innovatív oktatása, projektek on-line környezetekben, valamint projektek a környezetvédelmi oktatásban voltak a főbb témacsoportok. A színes programból egyebek mellett kiemelhető például a Budapesti Innovatív Gimnázium és Szakgimnázium innovatív programja (Új oktatási modell a szakképzésben).

Többen hangsúlyozták, hogy az oktatás nem ragadhat meg a 20. században. A gazdasági szférában olyan igények jelennek meg a kompetenciafejlesztés terén, amelyeket az oktatás ma még nem mindig teljesít. Többen emlegették az X, Y, Z generációk megváltozó sajátosságait, különösen a digitális eszközhasználat terén, valaki viszont felhívta a figyelmet arra, hogy erre nincs empirikus bizonyíték. A nap végén a résztvevők egyetértettek abban, hogy az immár hagyományteremtő egynapos rendezvény jól szolgálta a projektpedagógia hazai fejlődését. A konferenciát vélhetően jövőre is megrendezik majd.

A konferencia honlapja itt található.

A cikk forrása: www.pmi.hu

Projektoktatás konferencia
Nem tagunk még?
Regisztráció
x